מדיניות פרטיות לאתר "תל אביב או יפו?"

כללי

מדיניות פרטיות זו תקפה עבור אתר האינטרנט "תל אביב או יפו?"

איסוף מידע סטטיסטי לגבי גישה לאתר

האתר מאוחסן בשרתים של חברת Heroku, שאוספת בשמי מידע על גישה לאתר. זה כנראה כולל דברים כמו כתובת IP, מיקום, סוג דפדפן, וכנראה גם עוד מידע כללי.

המפות שמופיעות באתר מגיעות מהשרתים של חברת MapTiler, שאוספת מידע על גישה למפות. זה כנראה כולל גם כן דברים כמו כתובת IP, מיקום, סוג דפדפן, וכנראה גם עוד מידע כללי.

לעוד מידע, כדאי לנסות לבדוק את מדיניות הפרטיות של שתי החברות ההן.

איסוף מידע באתר עצמו

המידע היחיד שנאסף על ידי האתר עצמו הוא האם נקודות אקראיות בשטח המוניציפלי של תל אביב - יפו נחשבות לדעת המשתמש/ת לתל אביב או ליפו, והתאריך שבו המידע נשלח לשרת. התשובות מאוחסנות באופן אנונימי לגמרי ולא מזוהות במאגר המידע עם המשתמש/ת בשום צורה.

מידע אישי

האתר לא אוסף מידע אישי. בבקשה אל תשלחו לי מידע אישי.

שימוש בעוגיות (Cookies)

האתר לא משתמש בעוגיות (Cookies) אבל אני באופן אישי אשמח לקבל עוגיות (דברי מאפה מתוקים).

זכויות טרנס

הן זכויות אדם! 🏳️‍⚧️